Berry's Internet Club (BiC) heeft tot doel om haar leden op een aangename en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten spelen. Spelpeilverbetering is hierbij ook een speerpunt.

Noord + Zuid

Op de Recreatieclub en de Wedstrijdclub van BiC is het mogelijk om met uw partner samen te spelen. Deze functie maakt expliciet geen onderdeel uit van het lidmaatschap.

Noord + Zuid

Op de Recreatieclub en de Wedstrijdclub van BiC is het mogelijk om met uw partner samen te spelen. Deze functie maakt expliciet geen onderdeel uit van het lidmaatschap: het is er wel, maar u heeft er geen recht op.

Spelregels Noord + Zuid

Om met de Noord + Zuid functie samen te kunnen spelen met uw partner dienen u en uw partner beiden lid te zijn van dezelfde club. Geheel volgens de BiC-filosofie kunt u met Noord + Zuid een beperkt aantal spellen spelen, namelijk maximaal 48 spellen per week.

  • beschikbaar voor leden, niet voor proefleden
  • beschikbaar op de Recreatieclub en de Wedstrijdclub
  • niet beschikbaar op de Toekomstclub
  • vervelend gedrag wordt niet getolereerd
  • maximaal 48 spellen per week
  • geen toegang via tabletbic

Samenspelen met partner

Het startpunt van de Noord + Zuid functie is het icoontje met de 2 poppetjes. In het icoon staan 2 getallen met extra informatie: boven het aantal tafels, beneden waar nog vrije plaatsen zijn. Afspreken is wel handig. Gaan zitten wachten tot er iemand aan tafel komt kan ook maar kan lang duren.

Om te beginnen met samenspel klikt de ene partner op het icoontje met de 2 poppetjes om de tafel aan te maken en de ander schuift aan. Degene die de tafel start, de tafelleider, kiest de gehanteerde systeemkaart en de manier van spelen en of er kibitzers mogen kijken. Ook bepaalt de tafelleider wie er allemaal mag zitten.

Afhankelijk van het aanmaken van de tafel krijgt de partner een uitnodiging. Naar een Noord + Zuid tafel gaan werkt als volgt: klik op de 2 poppetjes en dubbelklik dan op de tafel waar u wilt spelen of kijken. Als er gespeeld mag worden kan er plaats genomen worden op een vrije stoel door dubbelklikken op die plek of via het keuzemenu.

De chats zijn volkomen anoniem. De BiC server onthoudt er niets van. De resultaten zijn persoonlijk (instant) en het maakt niemand uit of u overlegt tijdens het spel. Wel adviseren we om dat niet te doen. Misverstanden horen bij bridge.

Tijdelijk extraatje

Tijdens de Coronatijd heeft het BiC-team deze mogelijkheid om op BiC samen te spelen met uw partner ge´ntroduceerd. Geheel Coronaproof om het partnerschap niet te laten roesten! Hoewel deze donkere periode inmiddels achter ons ligt hebben wij besloten deze mogelijkheid voorlopig te handhaven. Wel plaatsen we daarbij de volgende kanttekening:

De functie Noord + Zuid om met partner samen te spelen maakt expliciet geen onderdeel uit van het lidmaatschap van BiC: het is er wel, maar u heeft er geen recht op. Of en hoe lang de functie beschikbaar is wordt bepaald door de leiding van BiC.

BiC heeft sociale veiligheid hoog in het vaandel staan. Zodra er vervelend gedaan wordt, tegen partner, tegen een kibitzer of tegen wie dan ook wordt de toegang tot deze functionaliteit geblokkeerd.