Berry's Internet Club (BiC) heeft tot doel om haar leden op een aangename en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten spelen. Spelpeilverbetering is hierbij ook een speerpunt.

BiC Maandkraker

De BiC Maandkraker is een maandtoernooi om de hersens extra te kraken. In een uitdagende strijd combineren we de parentelling en de butlertelling.

BiC Maandkraker

De BiC Maandkraker is een maandtoernooi om de hersens extra te kraken. In een uitdagende strijd combineren we de parentelling en de butlertelling. In december sluiten we af met een spannende finale.

Spelregels Maandkraker

De Kraker is een maandelijks toernooi. Het loopt vanaf de 1ste van de maand tot en met de laatste dag van de maand. In de Kraker zijn een aantal zaken anders dan in de normale toernooien.

  1. Alle leden en proefleden mogen meedoen. Er is geen maximum aantal deelnemers.
  2. De Kraker telt niet mee voor de BiC punten en ook niet voor de Elo (Wedstrijdclub).
  3. De Kraker bestaat uit een deel op basis van parentelling en een deel op basis van butlertelling. Het aantal spellen is 128, waarvan 96 op parenbasis en 32 op butlerbasis.
  4. In de Kraker kan het vraagteken niet kosteloos geraadpleegd worden ("Goede Raad Is Duur" principe): iedere keer dat het vraagteken gebruikt wordt kost dat 6% van een top bij paren en 1 IMP bij Butler. 6% van een top is ongeveer 0,06% op het eindtotaal.
  5. Deelnemers zijn verplicht om alle 128 spellen uit te spelen, ook als er geen kans meer bestaat om hoog te eindigen. Dit is van groot belang voor een eerlijke eindstand. Op het niet afmaken van een Kraker staat daarom een kleine straf: je mag dan de volgende 2 keer niet meedoen. Als je al weet dat het niet gaat lukken: doe dan niet mee.
  6. De stand bij het parendeel en het butlerdeel worden op de normale manier bepaald, dus gewoon op behaald resultaat. De Krakerstand is een gewogen gemiddelde van deze twee. Op basis van de rang (dus niet het percentage of de behaalde imps) bereken je de score als volgt: score = (3 x rang bij paren + 1 x rang bij butler) / 4. De plek in Krakerstand is dan hoe lager de score, hoe hoger je staat.
  7. De puntentelling is op basis van top-integraal. Iedereen speelt dus in dezelfde lijn.
  8. In de stand bij paren en Butler sta je altijd hoger dan iemand die minder gespeeld heeft. Daardoor is de (tussen)stand, zeker in het begin, onoverzichtelijk. Met de Prognose knop doet de BiC-server een poging de eindstand te voorspellen. Dit is dus niet meer dan een indicatie, die een iets beter beeld geeft dan de tussenstand.
  9. De Kraker wordt, net als alle andere toernooien, gevolgd door de commissie FairPlay, die checkt op gebruik van voorkennis. Spelen met voorkennis is op BiC nadrukkelijk niet toegestaan.
  10. Na het eindigen van de Kraker staan de resultaten nog 2 weken te lezen in het Archief.

Finaleronde december

De kraker van december is de finale, met 32 deelnemers op basis van uitnodiging. De eindstanden van de Krakers van januari t/m november worden samengenomen en vervolgens volgt er een gewogen loting. Hoe hoger je staat, hoe meer kans om uitgenodigd te worden. Door de loting heeft iedereen een kans op deelname en zal de finale niet alleen uit A-spelers bestaan.

De winnaar van de finale mag zichzelf een jaarlang de Kraker van BiC noemen.