Berry's Internet Club (BiC) heeft tot doel om haar leden op een aangename en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten spelen. Spelpeilverbetering is hierbij ook een speerpunt.

Basiscursus Berry5.1

Het standaard biedsysteem op BiC is Berry5. Een modern en doeltreffend vijfkaart hoog biedsysteem. Om een snelle start te maken heeft Berry in samenwerking met BiC een interactieve basiscursus gemaakt.

Gratis basiscursus bridge Berry5.1

Het BiC-team heeft een tot in de puntjes verzorgde interactieve basiscursus bridge ontwikkeld. Voorkennis van bridge is niet nodig! Deze online basiscursus Berry5.1 is vrij toegankelijk op Windows en via de internet verkenner. Geschikt voor tablet, PC of Mac.

Tijdens corona was onze basiscursus voor velen een eerste kennismaking met bridge. Vanwege het grote succes hebben wij besloten om onze cursus zo breed mogelijk beschikbaar te houden.

Het is nadrukkelijk toegestaan de informatie op deze pagina door te sturen naar uw vrienden en kennissen. Zeker om ze over te halen bridge op te pakken!

BiC-account

Voor de gratis basiscursus Berry5.1 heeft u een BiC-account nodig om in te loggen op onze servers. Heeft u ooit een gratis proefaccount op BiC gehad dan is uw account waarschijnlijk nog beschikbaar en kunt u dat direct gebruiken. Het BiC-account zelf is gratis. Als u, naast de gratis titels, ook lid wilt worden of één van de andere titels wenst dan zijn daar kosten aan verbonden. Zie www.berrywestra.nl voor meer informatie over Berry's Internet Club of www.tabletbridge.nl voor alle informatie over onze Webapps.

Na aanvragen van een account komen instructies op het opgegeven emailadres.

Instructies voor Windows

  1. Start BiC en zoek verbinding.
  2. Kies voor de optie Berry!
  3. Kies voor de Basiscursus Berry5.1

Instructies voor de Tablet en Mac (werkt ook op de PC)

  1. Open op uw tablet, PC of Mac de internet verkenner.
  2. Surf naar de website: www.tabletbridge.nl
  3. Klik op de speelkaart: Inloggen (linksboven).
  4. Zoek verbinding met uw account gegevens (indien nodig kan hier een account aangevraagd worden).
  5. Na inloggen ziet u een grote knop met daarop Basiscursus Berry5.1
  6. In de basiscursus wijst alles zich min of meer vanzelf. Komt u er toch niet uit? Op de hoofdpagina van www.tabletbridge.nl staat een speelkaart met Help. Daar kunt u veel tips en suggesties vinden.

Stuur door!

Heeft u kenissen of vrienden die willen kennismaken met bridge? Geef de link naar deze webpagina door aan uw vrienden; dit is het moment om ze kennis te laten maken met ons mooie spel!

Heel veel bridgeplezier.

Met vriendelijke groet,
Berry Westra en het BiC-team